למעבר לאתר 'שומע תפילה' לחצו כאן

האפשרות לחבר גם את הבעלי בתים התלמידי חכמים בחורי הישיבות היהודים הזקנים הנערים לדף היומי

פוסטרים לקראת התחלת מסכת 'בבא בתרא'

הנתונים והמספרים שאולי לא ידעתם על 'הדף יומי'

דפים בכל הש"ס
0
שנה מאז ההכרזה
0
מחזורי לימוד הש"ס
0
שנות לימוד בכל מחזור
0

אם כל בית ישראל בכל אתר ואתר ילמדו באותו יום את אותו דף גמרא, היש לך ביטוי מוחשי יותר לאיחוד העליון בין קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל?!... נוסע לו יהודי ותחת בית שחיו מסכת ברכות, נוסע הוא שבועיים מישראל לארצות הברית...לבסוף, כשהוא עומד על אדמת ארצות הברית נכנס הוא לבית המדרש ומוצא יהודים עוסקים באותו דף שבו עמד היום ומצטרף ללומדים בחדווה, ומתפלפל עם הלומדים והם משיבים לו ונמצא שמו הגדול מתאדר מתגדל ומתקדש...

הרה"ג ר' מאיר שפירא זצוק"ל

בנאומו בכנסייה הגדולה, שם יזם את רעיון הדף היומי

שתפו את האתר וחברו עוד ועוד יהודים ללימוד הדף היומי

דילוג לתוכן